MAY MAGAGAWA KA SA KAAYUSAN NG GAWAIN

TALATA: ACTS 6:1-7

LAYUNIN: Upang malaman ng mga mag-aaral na ang problema ay lagi nating makakasalubong, kaya kailangan nating maging matatag sa pagsasaayos nito. Ang problema ay laging may solusyon sa Diyos! At ikaw ay isa doon sa mga solusyon.

SAGUTIN:

  1. Ano na ang kalagayan ng church sa tagpong ito? Ano naman ang naging problema nila sa tagpo ring ito?
  2. Ano ang ginawa ng mga apostol? Anong mga katangian ang nakita mong nahayag sa buhay nila sa gitna ng problemang kinakaharap nila?
  3. Saan sila pumili ng mga taong makakatuwang nila sa paresolba ng problema?
  4. Ano ang naging resulta ng kanilang ginawang solusyon?

TALAKAYIN:

  1. Masasabi mo ba na mabigat ang problemang kinakaharap nila? Bakit?
  2. Sa palagay mo ano ang palaging nagiging dahilan bakit may nagiging alitan, samaan ng loob, tampuhan o bangayan sa loob ng isang samahan?
  3. Ano ang nararamdaman mo o naiisip mo kapag nakakakita ka ng mga problema sa loob ng ating church? Bakit?
  4. Naranasan mo na ba ang ikaw naman ang ma-involve sa gusot sa loob ng gawain? Kung Oo, ano ang ginawa mo para maayos ito?
  5. Handa ka bang makibahagi sa ikagaganda ng samahan sa loob ng ating gawain?Ano ang naiisip mong isang pinakamagandang pwedeng gawin para maayos ang anumang gusot?
  6. Gaano kahalaga ang “Pagpapatawad”, “Malawak na pang-unawa”, “Hindi pagtatanim ng sama ng loob”, “Pagpapakumbaba” at “Pag-amin sa naging kasalanan” sa pagsasaayos ng gusot sa loob ng gawain? (Pumili ng isa at ipaliwanag ang kahalagahan nito sa pag-aayos ng problema sa loob ng samahan.)

 

This entry was posted in Acts, Acts 6:1-7 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *